Cel osiągnięty w 100%

Z wielka radością informujemy, że po dwóch etapach Akcji Zamiast możemy już spełnić w 100 % obietnicę daną mamie Krystianka.

Było nią sfinansowanie 3 miesięcznej terapii czaszkowo-krzyżowej dla Krystianka, Fundacja Agenor opłaciła właśnie fakturę za tę terapię, której 2 razy w tygodniu będzie poddawany nasz podopieczny.

Cieszymy się i dalej działam ,

A ostatnim etapem pierwszej edycji Akcji Zamiast są licytacje internetowe przedmiotów przekazanych na aukcję przez Partnerów Wielkiego Finału Akcji Zamiast.

krystianprzelewfizjomed